Krystyna Schwarz = kobiecość + pasja + praca

Krystyna Schwarz – z Portem Lotniczym w Gdańsku jest związana od 2005 roku. Jej pierwszym działem była Służba Ochrony Lotniska (SOL). W nim zdobyła wiedzę związaną z ochroną pasażera, lotniska i topografii Portu. W tym czasie ukończyła kurs na Operatora Kontroli. Po upływie pięciu lat przełożeni zaproponowali jej utworzenie zespołu odpowiadającego za bezpieczeństwo startów i lądowań statków powietrznych. Wtedy też została przeniesiona do działu operacyjnego w PL Gdańsk, w którym utworzono stanowisko Koordynatora Regulowania Środowiska Przyrodniczego. Będąc w dziale operacyjnym, ukończyła kurs Sokolników w Czempiniu. Odbyła także kurs na Koordynatora Ruchu Lotniczego Naziemnego, co umożliwiło jej ustawianie statków powietrznych na lotnisku. Ważnym osiągnięciem na tym stanowisku było dla niej ustawienie jednego z największych samolotów transportowych na świecie: AN-124. W ostatnim czasie ukończyła kurs na Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego – najwyższego szczeblem stanowiska w dziale operacyjnym. Jest jedyną kobietą w Porcie Lotniczym w Gdańsku, która posiada te kwalifikacje.

Źródło: anywhere.pl
Zdjęcia: Iza Guga-Marek
Stylizacja: Monika Kozłowska
MakeUp: Marta Grochowiecka

Powrót